Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 1.3.2022

Tuulikummun asemakaava asetetaan nähtäville Kaupunkikehityslautakunta päätti, että kaupunkisuunnittelu asettaa nähtäville ehdotuksen asemakaavan muutokseksi pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Asemakaava-alue sijaitsee Helsingintien varressa Porvoon keskustasta 3 km länteen. Noin 12 hehtaarin suuruisen alueen itäpuolella on Edupoli. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisän, puutarhamaisen, vähäpäästöinen, energia- ja ekotehokkaan pientaloalueen rakentumiselle ja vanhusten palvelutalon sijoittamiselle lähelle Eestinmäkeä. Maankäytön toteuttamissuunnitelma […]

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 1.3.2022

Asia 8 § UUDENMAAN VESIHUOLLON TOIMENPIDESUUNNITELMA 2022-2025, LAUSUNTO ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSELLE Seuraava teksti lisättiin lausuntoon (sitaateissa): Uudenmaan vesihuollon toimintasuunnitelmassa 2022-2025 on tunnistettu vesihuollon toimintavarmuuden vahvistaminen vesihuollon ydinkysymykseksi ja keskeiseksi toimenpideteemaksi. ”Toimenpidesuunnitelmassa yhteistyötahoissa on kuitenkin syytä mainita kunnan terveydensuojeluviranomaista erikseen, joka vastaa talousvesilaitosten viranomaisvalvonnasta.” Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sekä vastuu- ja yhteistyötahot ovat perusteltuja. Vesihuollon eri toimijoiden välisen […]

Tilannekatsaus Porvoon ympäristön tilasta on julkaistu

Ympäristön kannalta myönteistä kehitystä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana Porvoossa etenkin teollisuuden päästöissä, vesistöjen kuormituksessa, luonnon monimuotoisuuden suojelussa sekä ilmastotyön edistämisessä. Toisaalta kaupungin asutuksen tiivistyessä melulle altistuvien asukkaiden määrä on kasvanut ja sen arvioidaan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu on julkaissut tilannekatsauksen Porvoon ympäristön tilasta vuonna 2021. Vastaava katsaus on julkaistu viimeksi vuonna 2010.

Kaupunginhallituksen päätökset 28.2.2022

Ukrainan avustaminen Porvoon kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoo lähettää Ukrainaan hoitotarvikkeita noin 10 000 euron edestä ja lahjoittaa Suomen Punaiselle Ristille 50 000 euroa Ukrainassa tehtävään kriisityöhön. Porvoo sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden varastoista ja toimipisteistä on viikonlopun aikana koottu noin kuorma-autollinen hoitotarvikkeita. Lähetyksessä on muun muassa lääkkeitä, ruiskuja, neuloja, tippaletkuja, sidostarvikkeita, suojavälineitä, peittoja, tyynyjä, vaatteita […]