Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 14.3.2022

Huhtisen päiväkodin peruskorjaus ja laajennus Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Tapani Eskolan esityksen. Tapani Eskola esitti, että kaupunginhallitus hylkää esitetyn hankesuunnitelman ja velvoittaa valmistelemaan uuden hankesuunnitelman Huhtisen päiväkodin rakennuksen korvaamisesta uudisrakennuksella. Tapani Eskolan esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 7 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tapani Eskola, Anette Karlsson, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Matti Valasti) 6 […]

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 10.3.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä toimialan vuoden 2021 ti­lin­pää­tök­sen tiedoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta sai ajankohtaista tietoa toimialan taloustilanteesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon  Porvoon kaupungin strategialuonnoksesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi vammaispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tiedoksi. Lautakunta valitsi myös vajaakuntoisten ja vammaisten työ- ja päivätoiminnan palveluntuottajat ajalle 1.4.2022 – 31.12.2022  Lautakunta ei käyttänyt otto-oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin.

Työelämävaltaisella koulutuksella tekijöitä varhaiskasvatukseen

Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalvelut aloittaa oppilaitosyhteistyön Careerian kanssa. Työntekijäpulaa taklataan käynnistämällä elokuussa uusi, työelämään johtava Startti varhaiskasvatukseen
-osatutkintokoulutus. Tällä työelämävaltaisella koulutuksella halutaan helpottaa alan työntekijäpulaa madaltamalla koulutukseen hakeutumisen kynnystä ja lisäämällä varhaiskasvatustyön vetovoimaisuutta. Hakuaika on 1.3.–24.4.2022 ja koulutus järjestetään 22.8.2022–10.6.2023. Koulutus on osa Porvoon kaupungin Vaikuttava Varhaiskasvatus -hanketta.