Siirry sisältöön

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 17.3.2020

Toimitusjohtajan katsaus  Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.  Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden tilinpäätös vuodelta 2020  Porvoon tilapalveluiden liikevaihto oli vuonna 2019  18 274 752, 25 euroa ja tulos oli -620 799,31 euroa alijäämäinen. Talousarvio on laadittu alijäämäiseksi tavoitteena aikaisempien  vuosien kumulatiivisen ylijäämän purkaminen investointien rahoituskulujen ja poistojen kattamiseksi. Tulos on noin 200 000 euroa […]

Kaupunginhallituksen päätökset 16.3.2020

Porvoon liittyminen Apotti OY:n osakkaaksi ja Aoptti-järjestelmän käyttöönotto Porvoossa Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki ei liity Oy Apotti Ab:n asiakas- ja potilastietojärjestelmään ehdotetussa aikataulussa 20.4.2020 mennessä. Kaupunki on kuitenkin valmis käynnistämään neuvottelut Apotti-järjestelmään liittymisestä myöhemmässä vaiheessa, jos Oy Apotti Ab tarjoaa tähän mahdollisuuden. Jos valmisteluaineistoon tai ehdotettuihin liittymisehtoihin tulee esitetyssä aikataulussa olennaisia muutoksia, kaupunginhallitukselle […]

Porvoo supistaa palveluita koronaviruksen vuoksi

Porvoon kaupungin johto on päättänyt uusista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on hidastaa koronaviruksen etenemistä. Koulut ja päiväkodit jatkavat toimintaansa toistaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa supistetaan maanantaista 16. maaliskuuta alkaen. Kiireettömiä hammashoito- ja terveyskeskusaikoja ei varata toistaiseksi. Jo varatut ajat hoidetaan aikataulun mukaisesti. Omenamäen palvelukeskus sulkee lounastarjoilun ulkopuolisilta, talon asukkaat käyvät edelleen syömässä ruokasalissa. […]

Muutoksia Porvoon veden asiakaspalveluun koronaviruksen takia

Koronavirustilanteen takia Porvoon vesi pitää vesilaitoksen toimiston ja huoltokeskuksen asiakaspalvelupisteet osoitteessa Mestarintie 2 suljettuna perjantaista 13.3. klo 15.00 alkaen toistaiseksi. Toimenpiteellä pyritään vähentämään henkilöstön sairastumisriskiä, jotta vesihuollon toiminta ei vaarantuisi henkilöstövajeen takia. Palvelupisteet pidetään suljettuina toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. AsiakaspalveluAsiakkaat voivat tarvittaessa olla yhteydessä vesilaitoksen asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostitse tai vesilaitoksen Facebook-sivujen keskustelupalstan kautta. Asiakaspalvelun yhteystiedotPuh. […]

Hulevesijohdon korjaustyö aiheuttaa muutoksia liikenteessä Mansikkasuon alueella 16.3 alkaen

Mansikkasuontien ja Suopursuntien risteyksen kohdalla on havaittu rikkoontunut hulevesiputki. Vesilaitos joutuu sulkemaan risteyskohdan korjaustyön ajaksi. Korjaustyö alkaa maanantaina 16.3 klo 8 jolloin myös risteyskohta suljetaan liikenteeltä. Työ arvioidaan valmistuvan 18.3 mennessä. Korjaustöiden aikana risteyskohta on kokonaan suljettu. Suopursuntien päädyssä alkava kävelytie avataan väliaikaisesti liikenteelle. Muutokset liikenteessä näkyvät kartassa. Kartta