Siirry sisältöön

Kategoria: Päätöksenteko

Selaa kategorian mukaan

Sivistyslautakunnan päätökset 17.9.2020

Sivistystoimen talousarvio 2021 Sivistyslautakunta hyväksyi talousarvioesityksen seuraavin muutoksin: Talousarviotekstin liitteessä sivu 1, viidennestä kappaleesta poistettiin viisi ensimmäistä lausetta. Talousarviotekstin liitteessä sivu 5: ”Suunnitelma taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteisestä hallintomallista ja rakenteista sekä kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden liikuntakurssien sijoittamisesta yhdenmukaisesti kansalaisopistoon selkeyttää asukaspalveluja ja tukee talouden hallintaa. Tavoitteena on, että yhteisen ”Porvoon opistot (POP)” -hallintomallin […]

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 15.9.2020

Toimitusjohtajan katsaus  Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.  Vuoden 2020 talousarvion toinen osavuosiraportti ja ennuste talousarvion toteutumisesta  Kuluvan vuoden toinen osavuosiraportti annetaan elokuun tietojen pohjalta. Raportissa keskitytään talouden ja toiminnan tavoitteiden ennusteeseen, koronatilanteen vaikutuksiin ja kestävän talouden ohjelman toteutumiseen. Liikelaitoksen kiinteät kulut ovat säilyneet lähes ennallaan maksutuottojen romahtaessa. Koronaepidemiasta johtuen arvioidaan liikelaitoksen kuluvan […]

Kaupunginhallituksen päätökset 14.9.2020

Asumisen ohjelma Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää asumisen ohjelman luonnoksesta lausunnot lautakunnilta ja liikelaitoksilta ja konserniyhtiöiltä. Luonnos on nähtäville kaupungin internetsivuille, ja asukkailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida ja jättää mielipiteitä ohjelmaluonnoksesta. Kaupunginvaltuusto käsittelee ohjelmaa myöhemmin.  Tiedote 9.9.2020 Porvoon kaupungin hankintalinjaukset Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin hankintalinjaukset. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna-Stiina Lundqvistin muutosesityksen. Sivulle 13 […]

Porvoon sote-lausuntoluonnos: uusi hallinnon taso on tarpeeton ja kallis ratkaisu

Kuntapohjainen ratkaisu on tarkoituksenmukaisin tapa uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelut Uudellamaalla, todetaan Porvoon kaupungin sote-lakeja koskevassa lausuntoluonnoksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa lakiluonnoksista, jotka koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista sekä sote-maakuntien perustamista. Kaupunginhallitus käsittelee Porvoon kaupungin lausuntoluonnosta maanantaina 14. syyskuuta. Tämän jälkeen lausunto lähetetään vielä kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi. Uudistus ei huomio kaupunkien […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 8.9.2020

Suunnitteluvarauksen jatkaminen Lundinkadun terveyskeskuksen alueella Kaupunkikehityslautakunta myönsi jatkoa Kuusikkoaho Oy:n suunnitteluvaraukselle Lundinkadun terveyskeskuksen alueella, kortteli 2-32-8, asemakaavaehdotuksen laatimista varten ja 28.2.2021 asti. Kuusikkoaho Oy ja Lujatalo Oy on kehittänyt korttelisuunnitelmaa aiemmin edellytettyjen lisäselvitysten nojalla ja käynyt vuoropuhelua asemakaavaehdotuksen sisällöstä Porvoon kaupunkisuunnittelun ja Porvoon museon kanssa. Edellytykset asemakaavaehdotuksen valmistelulle syksyn 2020 aikana ovat kaikkien osapuolten mukaan […]

Kaupunginhallituksen päätökset 7.9.2020

Porvoon pyöräliikenteen edistämisohjelma Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Bodil Lund, Anders Rosengren, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) – 3 (Jari Oksanen, Pehr Sveholm, Jaakko Westerlund) 1 tyhjä (Mirja Suhonen) hyväksyä pyöräliikenteen edistämisohjelman Markku Välimäen muutosesityksen mukaisesti. Infrastruktuurin top-10 kehittämiskohteista poistettiin toimenpide 9 sivulta 36 (Mannerheiminkadun […]