Siirry sisältöön

Kategoria: Päätöksenteko

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginvaltuuston päätökset 29.1.2020

Itäisen alueen sivistyspalvelut Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä Markku Välimäen esityksen: ”Itäisen alueen koulutuspalveluista valtuusto päättää siten, että tehdään suunnitelma, jonka mukaan sekä Sannäs skola että Ilolan koulu säilytetään. Ne kunnostetaan tarvittavilta osin ja hankitaan täydentävästi siirrettäviä lisäosia kouluille. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä tilajohdon ja sivistystoimen kesken. Hankkeen etenemisestä raportoidaan sivistyslautakunnalle.” Kaupunginvaltuusto äänesti kaksi kertaa asian […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.1.220

Oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen taksien odotuspaikan siirtämisestä vanhan taksiaseman paikalle Lautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja pysytti voimassa kuntatekniikkapäällikön viranhaltijapäätöksen 13.11.2019 § 105. Näin ollen taksien odottelu sallitaan väliaikaisesti yöllä linja-autoasemalla. Muut asiat  Kaikki muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaiset. Kaupunkikehityslautakunnan esityslista/pöytäkirja

Kaupunginhallituksen päätökset 20.1.2020

Askolan kunnanhallituksen päätös sote-palveluiden uudelleenjärjestämisestä Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta kannanottonaan Askolan kunnanhallitukselle, että Porvoon kaupunki on kiinnostunut aloittamaan neuvottelut Askolan sote-palvelujen järjestämisvastuun mahdollisesta siirtämisestä Porvoon kaupungille vuodesta 2021 alkaen. Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä rahoitusjohdon kanssa laatii mahdollisen järjestämisvastuun siirtoon liittyvät taloudelliset, toiminnalliset ja riskienhallintaan liittyvät lähtökohdat tiiviissä yhteistyössä Askolan kunnan kanssa. Kaupunginhallitus totesi lisäksi, että […]

Kaupunginhallituksen päätökset 13.1.2020

Asemankaava, Ölstensin portti Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 537, Ölstensin portti, 31. kaupunginosa, korttelit 3222-3224 sekä katu- ja erityisalueet. Asemakaava-alue sijaitsee Ölstensissä, Pienteollisuustien varrella Helsingintien ja Urakoitsijatien välissä, noin 5 kilometriä länteen Porvoon keskustasta. Asemakaava muodostuu yhdestä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta ja kahdesta liikerakennusten korttelialueesta.  Rakennusoikeutta on osoitettu kahteen liikerakennusten […]