Siirry sisältöön

Kategoria: Päätöksenteko

Selaa kategorian mukaan

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 12.5.2020

Lausunto kestävän talouden ohjelmasta 2020 – 2026                      Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti: poistaa säästötoimenpidelistasta kohdan ”Kesätyöntekijöitä vähennetään, säästöt 2020 10 000 euroa, säästöt 2021 10 000 euroa. muuttaa listan kohtaa ”Kaupunkisuunnittelun asiantuntijapalkkioiden vähentäminen, säästöt 2021 350 000 euroa” muotoon ”Kaupunkisuunnittelun asiantuntijapalkkioiden vähentäminen, säästöt 2021 100 000 euroa” Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen: muuttaa listan kohtaa ”Elinkeinopäällikön tehtävää ei […]

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 12.5.2020

Lausunto kaupunginhallitukselle kestävän talouden ohjelmasta 2020-2025 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausunnossaan kaupunginhallitukselle seuraavia muutoksia sosiaali- ja terveystoimen osioon kestävän talouden ohjelmasta. Seuraavia muutoksia esitetään ohjelman sivulla 13 olevaan taulukkoon: Kohta 1 muutetaan: Lapsi- ja perhepalvelut, ilmaisen ehkäisyn lopettaminen 20-25-vuotiailta. Alle 20-vuotiaille jatketaan ilmaisen ehkäisyn tarjoamista. Tällöin kustannussäästö olisi 45 000 euroa vuonna 2020 ja 70 000 euroa […]

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 12.5.2020

Toimitusjohtajan katsaus  Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.  Tilapalvelujen rakenteelliset muutokset ja säästötoimenpiteet  Porvoon tilapalveluiden virkamiesjohto on valmistellut esityksen toiminnallisista  muutoksista, joilla voidaan saavuttaa säästöjä jo kuluvana vuonna mutta myös tulevina vuosina. Säästöjä voidaan saada siirtymällä käyttämään edullisempia raaka-aineita ruokapalveluissa luopumatta korkeasta raaka-aineiden kotimaisuusasteesta, siirtymällä markkinoilta hankittaviin kylmiin kotipalveluaterioihin, jolloin saavutetaan merkittävä säästö […]

Kaupunginhallituksen päätökset 11.5.2020

Päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20. huhtikuuta Metsätähden päiväkodin luonnosvaiheen piirustukset ja kustannusarvion. Käsittelyn yhteydessä keskusteltiin kohteen lämmitysmuodosta ja lämmitysratkaisusta haluttiin erillinen selvitys. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11. toukokuuta merkitä selvityksen tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti lisäksi äänestyksen jälkeen Anders Rosengrenin esityksen mukaisesti, että päiväkodin lämmitysmuodoksi valitaan kaukolämpö. Anders Rosengrenin esitys voitti äänestyksessä […]

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 28.4.2020

Yva-menettelyn tapauskohtainen soveltaminen kymenlaakso sähköverkko oy:n hankkeessa rakentaa 110 kv:n voimajohto välille porvoo-askola, lausunto uudenmaan ely-keskukselle  Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä muutetun lausunnon. Jussi Impiön esitys voitti äänin 7 (Elisabeth Svaetichin, Jussi Impiö, Misin Opoja, Hilkka-Leena Orava, Frida Sigfrids, Ville Ojala, Markus Keskitalo) – 4 (Anita Spring, Patrick Nyholm, Petri Pasanen, Tuula Virkki). Lausunnon kaksi […]

Kaupunginhallituksen päätökset 27.4.2020

Jokilaakson koulun liikuntasalirakennuksen korjaustyön urakoitsijan valinta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Jokilaakson koulun liikuntasalirakennuksen korjaustyö tilataan HansaRak Oy:ltä hintaan 1 245 000 euroa (alv 0%). Kaupunginhallitus antoi hankkeelle käynnistämisluvan. Sivistyslautakunta on päättänyt perustaa Jokilaakson koulun sekä lakkauttaa Tuorilan ja Kerkkoon koulut. Uuden koulun tilat on tarkoitus järjestää vanhan Kerkkoon koulun tontille osittain hyödyntäen olemassa olevaa rakennuskantaa. […]

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaoston päätökset 21.4.2020

Jaosto tarkensi Porvoon Eläintuhkaus Oy:n  ympäristölupahakemukseen liittyvää lausuntoaan painottamalla, että toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta savu-, haju- tai pienhiukkashaittaa lähiasutukselle. Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi Ympäristöterveydenhuollon valvontatulokset 2019. Muut asiat hyväksyttiin pääosin esityslistalla olleen päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141 Ympäristöterveysjaoston esityslista/pöytäkirja