Siirry sisältöön

Kategoria: Päätöksenteko

Selaa kategorian mukaan

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 26.8.2020

Uuden puheenjohtajan valitseminen Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntaan Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Patrik Björkmanin uudeksi puheenjohtajaksi Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntaan Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Jori Pölkille vapautuksen suomenkielisen koulutusjaoston varajäsenyydestä ja valita Hannu Aholan uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen. Asemakaava 524, Porvoon energia Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.  Asemakaava, liityntäpysäköinti ja ABC Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin […]

Sivistyslautakunnan päätökset 20.8.2020

Ilolan koulun ja Sannäs skolanin tilaratkaisut ja opetuksen järjestäminen lukuvuonna 2020-2021 Lautakunta merkitsi tiedoksi itäisen alueen koulujen hankkeiden eteneminen sekä väistötilasuunnitelmat kunnes uudet tilat ovat valmistuneet. Lautakunta peräänkuulutti ratkaisuja, joissa koulut voivat toimia Ilolassa ja Sannaisissa sekä kannattaa ratkaisua, jossa nykyiset kiinteistöt joita voidaan käyttää, täydennetään tilapäisillä ratkaisuilla kunnes modulirakennukset ovat valmiita.Pykälä tarkistettiin heti. Sivistystoimen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 18.8.2020

Lausunto hiilineutraali Uusimaa 2035 -ilmastotiekartan painopisteistä ja toimintalinjauksista  Kaupunkikehityslautakunta totesi esityksessään lausunnoksi Uudenmaan liitolle mm. seuraavaa: Tieliikenne muodostaa 39% Porvoon alueen päästöistä. Vuonna 2016 toteutetun valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan Porvoosta suuntautuu 18 000 matkaa vuorokaudessa Porvoon ulkopuolelle. Valtaosa näistä matkoista on työmatkaliikennettä pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmillä on siis merkittävä rooli myös Porvoon alueelle. Tiekarttatyössä on siis syytä […]

Kaupunginhallituksen päätökset 17.8.2020

Äänestysaluejaon muuttaminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Porvoon kaupungin äänestysaluejaon. Ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 2.  Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen: Outi Lankian esitys: Nykyiset Tuorilan ja Kerkkoon äänestysalueet yhdistetään uudeksi Pohjois-Porvoon äänestysalueeksi. Johan Söderbergin esitys: Nykyinen äänestysalue 8 (Bjurböle) säilyy omana […]

Kaupunginhallituksen päätökset 29.6.2020

Porvoo tiiviimmäksi osaksi metropolialuetta sekä Helsingin seudun yhteistyökokousta  Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta, että Porvoo kytkeytyy vahvasti metropolialueen kehitykseen ja työssäkäyntialueeseen, ja että kaupungin on perusteltua hakeutua entistä tiiviimpään yhteistyöhön metropolialueen toimijoiden kanssa. Porvoon kaupunki hakee Helsingin seudun yhteistyökokouksen jäsennyyttä yhdessä Lohjan kaupungin kanssa lähettämällä liitteenä olevan kirjeen yhteistyökokoukselle. Tiedote 23.6.2020 Kestävän talouden ohjelma seurantaryhmä Kaupunginhallitus […]

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 23.6.2020

Rakennusvalvontataksan ja rakennusvalvonnan palvelutaksan tarkastaminen 2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti hyväksyä päivitetyt rakennusvalvonta taksan ja rakennusvalvonnan palvelutaksan noudatettavaksi 1.9.2020 lukien ja kumota aiemmat taksat. Porvoon Eläintuhkaus oy, päätös ympäristösuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta sekä päätös toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksen voimaantuloa Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Porvoon Eläintuhkaus Oy:n pieneläinkrematoriota kiinteistöllä 638-9-769-2 koskevalle toiminnalle ympäristöluvan.  Muut asiat Myös […]

Timo Aron selvitys: Porvoo ja Lohja ovat kiinteä osa metropolialuetta

Porvoo ja Lohja ovat toiminnallisesti kiinteä osa pääkaupunkiseutua KUUMA-kuntien tavoin, mutta kaupungit eivät ole kuuluneet ministeriöiden asettamaan metropolipolitiikan neuvottelukuntaan, Helsingin seudun yhteistyökokoukseen eivätkä Helsingin seudun MAL-sopimukseen. Porvoon ja Lohjan kytkeminen osaksi metropolialueen yhteistyöfoorumeita toisi kasvupotentiaalia ja lisäarvoa metropolipolitiikan toteuttamiseen, todetaan VTT Timo Aron tekemässä tuoreessa selvityksessä. – Tämä syventäisi eheän toiminnallisen alueen sisäistä integraatiota ja […]

Kaupunginhallituksen päätökset 22.6.2020

Porvoon kaupungin täydentävä hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluun Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki jättää hakemuksen työllisyyden kuntakokeiluun ja oikeuttaa viranhaltijajohdon tekemään tarvittaessa hakemukseen teknisluontoisia muutoksia. Kaupunginhallitus totesi, että saatavilla olevilla tiedoilla ei voida saada yksityiskohtaista käsitystä työllisyyskokeilua säätelevän erillislainsäädännön sisällöstä tai valtiolta kunnan työnjohtoon siirtyvästä henkilöstöresurssista. Kyse on kunnan lakisääteisten tehtävien kasvattamisesta ja asian sekä periaatteellinen […]

Sivistyslautakunnan päätökset 17.6.2020

Ilolan koulun ja Sannäs skolanin kuntotutkimukset keväällä 2020 Sivistyslautakunta päätti merkitä Ilolan ja Sannäs skolanin raportit tiedoksi. Lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti lisätä jäsen Hammarströmin ehdottaman seuraavan lisäyksen: Sivistyslautakunta kehottaa sivistystoimen johtoa yhteistyössä toimitilajohdon kanssa ryhtymään riittäviin toimenpiteisiin, joilla taataan turvallinen ja terveellinen koulun aloitus elokuussa 2020 sekä Ilolan koulussa että Sannäs skolanissa. Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 16.6.2020

Vastaus keskustan ilmaista pysäköintiä koskevaan valtuustoaloitteeseen Jarmo Grönman ehdotti, Ritva Kilpirinteen kannattamana, asian palauttamista valmisteluun, joten asiasta äänestettiin ja lautakunta päätti äänin 8 (Anita Spring, Kristel Pynnönen, Camilla Antas, Riitta Ahola, Christer Anderssson, Laura Karén, Mika Varpio ja Mikko Valtonen) – 3 (Patrik Björkman, Ritva Kilpirinne ja Jarmo Grönman) jatkaa asian käsittelyä. Mikko Valtonen ehdotti […]