Siirry sisältöön

Kategoria: Päätöksenteko

Selaa kategorian mukaan

Sivistyslautakunnan päätökset 3.9.2020

Kuraattori- ja psykologipalveluiden osuus sote-maakuntauudistuksesta Sivistyslautakunta antoi seuraavan lausuntonsa asiasta: ”Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että opiskeluhuollon koulukuraattori- ja -psykologitehtävät jatkossakin toteutetaan lähipalveluina kunnassa. Kyseiset palvelut ovat tärkeitä oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistymisen näkökulmasta. Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan erilaista osaamista opetushenkilöstön lisäksi.  Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat keskeinen osa koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa koulujen arjessa ja tärkeä osa kouluyhteisöä. […]

Kaupunginhallituksen päätökset 31.8.2020

Itäisen ratayhteyden suunnitteluhankeyhtiön pääomittaminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ilmoittaa Liikenne- ja viestintäministeriölle kiinnostuksensa ratahankeyhtiön perustamiseen sekä hankeyhtiön rahoittamiseen valtion päättämän uuden radan linjauspäätöksen mukaisesti alustavasti enintään 10 miljoonalla eurolla.  Porvoon kaupungin reunaehtona osallistumiselle on, että Helsinki–Porvoo lähijunayhteyden toteuttamisedellytykset selvitetään, ja hankeyhtiön suunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa radalla lähijunaliikenne välillä Porvoo–Helsinki. Kaupunginhallitus totesi, että Porvoon kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 25.8.2020

Ympäristöterveysjaosto päätti tuomita Melbia Oy:lle juoksevan uhkasakon lisäosan alennettuna, koska yhtiö oli merkittävältä osalta noudattanut elintarvikelain nojalla annettuja korjausmääräyksiä. Kaikkia määräyksen kohtia ei kuitenkaan ollut vielä noudatettu.  Jaosto antoi lisäksi vastineensa Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka liittyivät asunnon lämpötilaongelman poistamista koskevaan määräykseen sekä asiakirjan luovuttamista koskevaan hallintopäätökseen.  Jaosto antoi useita lausuntoja mm. asemakaavojen muutosehdotuksista, terveydensuojelulain muutosluonnoksesta […]

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 27.8.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi Lautakunta käsitteli lausuntoa ja täsmensi lausuntoesitystä. Sote-uudistusta ja sote-lausuntoa esitellään maanantaina 31. elokuuta valtuuston iltakoulussa.  Lopullisen kaupungin lausunnon antaa kaupunginhallitus 26. syyskuuta mennessä. Talousarvio 2021 Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueet antoivat tilannekatsauksen talousarvion valmistelutilanteesta. Asia merkittiin tiedoksi. […]

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 26.8.2020

Uuden puheenjohtajan valitseminen Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntaan Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Patrik Björkmanin uudeksi puheenjohtajaksi Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntaan Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Jori Pölkille vapautuksen suomenkielisen koulutusjaoston varajäsenyydestä ja valita Hannu Aholan uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen. Asemakaava 524, Porvoon energia Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.  Asemakaava, liityntäpysäköinti ja ABC Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin […]

Sivistyslautakunnan päätökset 20.8.2020

Ilolan koulun ja Sannäs skolanin tilaratkaisut ja opetuksen järjestäminen lukuvuonna 2020-2021 Lautakunta merkitsi tiedoksi itäisen alueen koulujen hankkeiden eteneminen sekä väistötilasuunnitelmat kunnes uudet tilat ovat valmistuneet. Lautakunta peräänkuulutti ratkaisuja, joissa koulut voivat toimia Ilolassa ja Sannaisissa sekä kannattaa ratkaisua, jossa nykyiset kiinteistöt joita voidaan käyttää, täydennetään tilapäisillä ratkaisuilla kunnes modulirakennukset ovat valmiita.Pykälä tarkistettiin heti. Sivistystoimen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 18.8.2020

Lausunto hiilineutraali Uusimaa 2035 -ilmastotiekartan painopisteistä ja toimintalinjauksista  Kaupunkikehityslautakunta totesi esityksessään lausunnoksi Uudenmaan liitolle mm. seuraavaa: Tieliikenne muodostaa 39% Porvoon alueen päästöistä. Vuonna 2016 toteutetun valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan Porvoosta suuntautuu 18 000 matkaa vuorokaudessa Porvoon ulkopuolelle. Valtaosa näistä matkoista on työmatkaliikennettä pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmillä on siis merkittävä rooli myös Porvoon alueelle. Tiekarttatyössä on siis syytä […]

Kaupunginhallituksen päätökset 17.8.2020

Äänestysaluejaon muuttaminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Porvoon kaupungin äänestysaluejaon. Ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 2.  Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen: Outi Lankian esitys: Nykyiset Tuorilan ja Kerkkoon äänestysalueet yhdistetään uudeksi Pohjois-Porvoon äänestysalueeksi. Johan Söderbergin esitys: Nykyinen äänestysalue 8 (Bjurböle) säilyy omana […]

Kaupunginhallituksen päätökset 29.6.2020

Porvoo tiiviimmäksi osaksi metropolialuetta sekä Helsingin seudun yhteistyökokousta  Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta, että Porvoo kytkeytyy vahvasti metropolialueen kehitykseen ja työssäkäyntialueeseen, ja että kaupungin on perusteltua hakeutua entistä tiiviimpään yhteistyöhön metropolialueen toimijoiden kanssa. Porvoon kaupunki hakee Helsingin seudun yhteistyökokouksen jäsennyyttä yhdessä Lohjan kaupungin kanssa lähettämällä liitteenä olevan kirjeen yhteistyökokoukselle. Tiedote 23.6.2020 Kestävän talouden ohjelma seurantaryhmä Kaupunginhallitus […]

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 23.6.2020

Rakennusvalvontataksan ja rakennusvalvonnan palvelutaksan tarkastaminen 2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti hyväksyä päivitetyt rakennusvalvonta taksan ja rakennusvalvonnan palvelutaksan noudatettavaksi 1.9.2020 lukien ja kumota aiemmat taksat. Porvoon Eläintuhkaus oy, päätös ympäristösuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta sekä päätös toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksen voimaantuloa Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Porvoon Eläintuhkaus Oy:n pieneläinkrematoriota kiinteistöllä 638-9-769-2 koskevalle toiminnalle ympäristöluvan.  Muut asiat Myös […]