Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 15.2.2021

Talousarviomuutos, yhteisövero Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 talousarvion muuttamista siten, että talousarvion yhteisöveron tuottoarviota korotetaan 15 miljoonalla eurolla. Yhteisöveron tuoton vuonna 2021 arvioidaan uudella jako-osuudella olevan noin 50 miljoonaa euroa, mikä on 15 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Yhteisöveron tuotto vuonna 2020 oli noin 38 miljoonaa euroa, vuonna 2019 noin 32 miljoonaa euroa ja […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 9.2.2021

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2021 – 2025 Suunnitelman tarkoituksena on ohjata asuntotuotantoa ja työpaikkarakentamista mahdollistavaa maankäytön toteuttamisketjua.  Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan seuraaville viidelle vuodelle uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Lisäksi arvioidaan prosessin eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelman avulla pyritään turvaamaan resurssien oikeellisuus ja rahoituksen aikataulutus.  Kaupunkikehityslautakunta […]