Hoppa till innehåll

I Borgå inleds anbudsförfarande för 22 nya egnahemstomter

Borgå stad erbjuder i höst 22 nya egnahemstomter bl.a. i Haiko, Hermansö, Majberget och Finnby. Anbudsförfarandet för nya egnahemstomter pågår mellan den 23 oktober och den 13 november. Dessutom bjuder staden ut tomter i fortlöpande ansökning på olika håll i staden. Den 30 oktober ordnas ett informationsmöte om egnahemstomter som är öppet för alla. Vid mötet berättar man närmare om tomterna, planbestämmelserna och ansökningsförfarandet.