Gå till innehåll

Kategori: Boende

Bläddra efter kategori

Svara på enkäten: Vad tycker du är ett värdefullt, byggt område i Borgå

Borde man vid sidan av Gamla stan i Borgå bevara andra byggda områden i Borgå eller räcker det med skydd av byggnader? Ska de rivas och ska det byggas nytt? Berätta din åsikt om kulturmiljön i Borgå genom att besvara enkäten senast 9.2.2021. Genom enkäten utreder staden åsikter, önskemål, uppskattningar och utmaningar som är förknippade med bevarandet av kulturmiljöer. Enkäten är en del av den pågående kulturmiljöutredningen som utarbetas för en delgeneralplan för de centrala delarna. I enkäten kan du på kartan markera områden som du tycker är värda att bevaras eller behöver förnyas.