Gå till innehåll

Kategori: Boende

Bläddra efter kategori

Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar

Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar synas och höras i november mellan gångbron och Alexandersgatans bro. På våren utfördes det redan saneringar av förorenad mark. I november börjar områdets stabilisering, dvs. förbättrande av markens bärighet för kommande bruk. På området har det planerats en ny park med namnet Alexpark, som ger stadens invånare mer trivsamma vistelseområden på Västra åstranden.

Borgå stad utför markundersökningar i området vid Bangatan

Borgå stad utför markundersökningar nära den gamla järnvägsstationen i området vid Bangatan vecka 40. Med markundersökningar utreds föroreningarna i marken. Innan markundersökningarna inleds märks undersökningsplatserna ut i terrängen och områdena på undersökningsplatserna röjs vid behov vecka 39. Hyresgästerna i undersökningsområdet kontaktas separat om arrangemangen kring undersökningarna.  Borgå stad beklagar den störning som undersökningarna eventuellt medför […]