Hoppa till innehåll

Förhandsmarknadsföring av tomterna i Ebbo Stengård är på gång

Borgå stad har påbörjat förhandsmarknadsföringen av tomterna i Ebbo Stengård.

Stengårds egnahemshusområde ligger i Ebbo cirka 10 kilometer sydöst om Borgå centrum. Planen för Ebbo Stengård, som utgör grunden för egnahemshusområdet, har vunnit laga kraft i början av år 2020. I Ebbo Stengård finns 21 egnahemshustomter, och genom förhandsmarknadsföringen klarlägger man hur stort intresse de väcker. Förhandsmarknadsföringens resultat påverkar bland annat tidtabellen för byggandet av kommunalteknik.