Hoppa till innehåll

Användarupplevelser samlas in om cykelvägen i riktning mot Näse och Pepot – svara på enkäten

Näse-Juttes gata och Magistratsgatan som befinner sig på västra sidan av Borgå å, byggdes som cykelgator år 2022. I samband med projektet byggdes också trafikljuskontroll i korsningen mellan Magnus Erikssons gata och Magistratsgatan samt en delad gång- och cykelbana från Magistratsgatan till Tolkisvägen och från Näse-Juttes gata till August Eklöf park. Nu utreder Borgå stad funktionaliteten av cykelgatan och andra cykeltrafikarrangemang och frågar stadsbornas synpunkter och erfarenheter om sträckan.

Utredningar: Östbanan förkortar restiden mellan östra Finland och huvudstadsregionen och möjliggör närtågstrafik till Borgå

Östbanan förkortar restiden mellan östra Finland och huvudstadsregionen och möjliggör närtågstrafik till Borgå. Restiden från Borgå till Helsingfors centrum förkortas till cirka en halv timme. När resenärerna börjar resa med tåg minskar även olyckorna och utsläppen inom vägtrafiken, visar två spårtrafikutredningar som nyss blivit färdiga.