Hoppa till innehåll

Största delen av ungdomarna i Borgå mår bra, men det finns oro för det psykiska välbefinnandet – situationen kräver omfattande samarbete

Största delen av barnen och de unga i Borgå mår bra och är nöjda med sin vardag, det här framgår av resultaten av enkäten Hälsa i skolan. Eleverna i årskurs 4–5 har fått inverka på planeringen av ärenden i skolan ännu bättre än förut, och eleverna i årskurs 8–9 upplever att skollunchen smakar bra och att det har reserverats tillräckligt med tid för att äta. Gymnasieeleverna berättar att de har fått bättre stöd för sitt välbefinnande av läkare eller psykolog, och att de upplever mindre skolutmattning.