Hoppa till innehåll

Kategori: Barnfamiljer

Bläddra efter kategori

Finskspråkiga utbildningssektionen behandlar på torsdagen elevupptagningsområden och elevprognoser

I Borgå fastställs varje barns närskola med hjälp av områden som avgränsats på en karta, dvs. elevupptagningsområden. Varje skola har ett eget elevupptagningsområde, enligt vilket barnet anvisas en närskola. För närvarande utvecklas stadens olika områden på olika sätt i fråga om invånarantal, och också elevupptagningsområdena måste ses över på nytt, så att användningen av skolornas lokaler kan optimeras.

Borgå satsar på barnens rättigheter – verksamhetsplanen för modellen Barnvänlig kommun framskrider

Finlands UNICEF har utsett Borgå till att utveckla en barnvänlig verksamhetsmodell. Kommunen ska förbinda sig till att främja barnens rättigheter i kommunens beslutsfattande, förvaltning och tjänster. För tillfället är redan 44 kommuner med i projektet, vilket innebär att projektet redan omfattar nästan hälften av barnen i Finland. Modellen Barnvänlig kommun är ett av UNICEF utvecklat verktyg för kommuner som är avsett att hjälpa kommuner att göra beslut som stödjer barnens välfärd. I Borgå bor för tillfället cirka 10 500 barn under 18 år. I synnerhet strävar modellen efter att främja rättigheter för mest utsatta barn.