Gå till innehåll

Kategori: Borgå vatten

Bläddra efter kategori

Reparationsarbete av ett dagvattenrör orsakar förändringar i trafiken på Smultronkärrsområdet fr.o.m. 16.3

Vid korsningen av Smultronkärrsvägen och Getporsvägen har man hittat ett dagvattenrör som gått sönder. Vattenverket måste stänga korsningen under hela reparationsarbetet. Reparationsarbetet påbörjas måndagen 16.3. kl. 8 då också korsningen stängs för allmän trafik. Arbetet beräknas vara klart tills 18.3. Under reparationsarbetets gång är korsningen helt och hållet stängd. Gångvägen som börjar i ändan av […]

Läckage vid Finnbyvägen och Tingsgårdsvägen, del av Finnbyvägen stängs 29.2

Längs Finnbyvägen nära Borgbackens vattentag har man hittat ett läckage i huvudvattenledningen. Reparationsarbetena påbörjas på lördag morgon kl. 7.30 med att en del av Finnbyvägen stängs för trafik. Arbetet beräknas vara klart till kl. 16.00. Finnbyvägen stängs mellan Tingsgårdsvägen – Borgbacksvägen. Omvägen går via Tingsgårdsvägen och Violvägen. Vägavsnittet som stängs samt omvägen syns på kartan. […]

Avbrott i vattendistributionen i Ölstens 16.1

Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 16.1 mellan kl. 9-15. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent dricksvatten kan hämtas från vattenbehållare vid ändan av Filarens väg och Grävaregränd. Området var vattnet stängs syns på störningskartan.Störningskarta Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma […]

Avbrott i vattendistributionen i Ölstens 7.1

Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 7.1 mellan kl. 16-19. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent dricksvatten kan hämtas från vattenbehållare vid Röjarevägen 16. Området var vattnet stängs samt området var vi uppskattar att störningar i vattenkvaliten kan förekomma syns på störningskartan.Störningskarta Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt […]