Hoppa till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

Stadsfullmäktiges beslut 30.3.2022

Befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Tapani Eskola befrielse från uppdraget som ledamot i stadsstyrelsen samt välja Sami Ryynänen som ny ledamot i stadsstyrelsen och Marko Piirainen som hans ersättare i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jenna Perokorpi befrielse från uppdraget som ersättare i stadsstyrelsen samt välja Marianne Korpi i stället för henne. Planeringsprinciper […]

Personalrapporten för år 2021 har blivit färdig – Arbetskraftsbehoven ökade och summan på utbetalda löner steg i Borgå stadsorganisation

Borgå stads personalrapport för år 2021 har blivit färdig. Året var redan det andra året som präglades av coronapandemin och det syntes som ökat personalbehov. Trots restriktioner, karantäner och exceptionella arrangemang i verksamheten försökte staden ordna tjänsterna för kommuninvånarna så omfattande och normalt som vanligt.