Hoppa till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

Ansökan till intensifierad undervisning i musik börjar för elever som börjar i tredje klass på hösten

Undervisning i musikklass har en lång historia i Borgå. Undervisningen i musikklass började redan år 1973, så nästa år firar undervisningen igen jämna år. I Borgå ordnas undervisning i musikklass för årskurserna 3–9. Ansökan till musikklassen görs på våren i årskurs två, och studier i musik utanför skolan förutsätts inte för att eleven ska kunna söka eller antas till musikklassen.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad provar på engångsbelöning för att rekrytera nya närvårdare till hemvården

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad inleder ett nytt försök för att effektivera rekryteringen av närvårdare till hemvården. I försöket betalas en engångsbelöning både till den närvårdare som rekryteras och till den anställda inom Borgå stad som gjort rekommendationen. Belöningen är 300–800 euro beroende på det nya arbetsförhållandets längd.

Regionförvaltningsverket upphäver beslutet om stängning av inomhuslokaler: simhallen och Idrottshallens konditionssal öppnas och hobbyverksamheten för vuxna kan fortsätta fr.o.m. nästa tisdag

Från början av februari kan alltså alla enligt RFV:s tidigare bestämmelse stängda lokaler öppnas för kunder och publik.Enligt RFV:s beslut kommer Borgå stads inomhusmotionslokaler, såsom simhallen och idrottshallens konditionssal samt omklädningshytterna i friluftsbadet i Kokon som varit stängda att öppnas den 1 februari. Även Motionslandet för barn-evenemangen kan inledas i Kokonhallen och Kantelehuset. Enligt beslutet […]

J.L. Runebergs födelsedag firas också i år huvudsakligen med digitalt program

FBK:s traditionella fackeltåg och Runebergskören BSB:s uppträdande ordnas inte i år.Information om programmet och länkar finns samlade på adressen; https://www.borga.fi/runebergsdagenDigitalt kulturutbud med Runebergstema för alla åldrarDet populära tvåspråkiga digitala innehållet i anslutning till Runebergsdagen finns tillgängligt första veckan i februari från måndagen den 31 januari.– Vi får bland annat bekanta oss närmare med traditioner i […]