Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande beslut 2.3.2023

Skolskjutsar som ordnas som beställningstrafik till förskolor och grundskolor – val av leverantör Nämnden för växande och lärande beslutade välja Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy till leverantör av skolskjutsar som ordnas som beställningstrafik till förskolor och grundskolor under avtalsperioden 12.6.2023–11.6.2024. Upphandlingens värde under avtalsperioden, inklusive optionstiden (12.6.2024 – 11.6.2025), uppskattas till cirka 3 000 000 euro. Föremål […]

Två valdebatter på Borgå huvudbibliotek i mars

Vårens riksdagsval uppmärksammas stort på Borgå huvudbibliotek. Biblioteket vill bidra till att förstärka demokratin, yttrandefriheten och ett aktivt medborgarskap. Borgå ungdomsfullmäktige ordnar torsdagen den 2 mars kl. 17–18.30 en paneldiskussion inför det kommande valet. Diskussionen riktar sig speciellt till ungdomar. Ungdomsfullmäktige har bjudit in riksdagskandidater från Nyland för att prata om ungdomsfrågor som skola och […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 28.2.2023

De nya principerna för bidrag för enskilda vägar för 2023 godkändes Stadsutvecklingsnämnden godkände de uppdaterade principerna för bidrag för enskilda vägar. De nya principerna för bidrag träder i kraft 1.3.2023. Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar stadsutvecklingsnämnden om villkoren för bidrag som beviljas till enskilda vägar för väghållning. Staden beviljar bidrag till enskilda vägar för väghållning och […]