Hoppa till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 10.2.2022

Social- och hälsovårdsnämnden fastställde de klientavgifter som uppbärs för klienter från andra orter av deras hemkommuner för tillhandahållandet av tjänster. Social- och hälsovårdsnämnden fick aktuell information om sektorns ekonomiska läge.  Social- och hälsovårdsnämnden gav utlåtanden om planeringsprojektet Kokon idrottscentrum samt Kulturprogram 2030.  Nämnden använde inte sin upptagningsrätt till tjänsteinnehavarbesluten.