Gå till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 18.1.2022

Nämnden beslöt att ansökningstiden för bidrag är 1-31.3.2022. Dispositionsplanen för år 2022 godkändes. Nämnden antecknade även det ekonomiska läget för november 2021 för kännedom. Betalningsandelen för år 2022 för Kårkulla samkommun sammanlagt 3 642 358 euro godkändes. Rapporten om tillgänglighetspromenaden 7.10.2021 antecknades för kännedom. Hygga Oy valdes till leverantör av systemet för resursplanering för mun- och tandvård […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 18.11.2022

Nämnden godkände för dess egen del detaljplanen för Lundgatans ände Stadsutvecklingsnämnden godkände bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna och beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att den godkänner detaljplaneändringen 529, ändan av Lundagatan, stadsdelen 2. Området finns i Borgå centrum i nordöstra ändan av Lundagatan mellan Engelsstigen och Fänriksgatan. Avståndet till torget är ungefär 300 meter. […]

Borgå stads planläggningsöversikt 2022 har blivit färdig

Borgå stads planläggningsöversikt 2022 har blivit färdig. I översikten som publiceras årligen har det samlats uppgifter om stadens alla planprojekt som kommer att bli anhängiga och om pågående projekt. Viktiga planeringsprojekt i Borgå är bl.a. Edelfeltstranden, Borgå parkgata (Västra Mannerheimleden), träkvarteren på Västra åstranden, kompletterande byggande i centrum och delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna som siktar på år 2050. Översikten presenterades till stadsutvecklingsnämnden vid nämndens möte 18.1.2022.

Borgå stads kulturprogram 2030 har blivit färdigt

Bildningsnämnden i Borgå behandlar vid sitt möte den 20 januari kulturprogrammet som blev färdigt i slutet av förra året. Nämnden beslutade år 2020 att ett kulturprogram ska utarbetas. Det nya programmet styr planeringen och utvecklingen av kultur- och fritidstjänster i Borgå samt ordnandet av tjänsterna fram till år 2030. Bildningsdirektör Sari Gustafsson föreslår att nämnden godkänner programmet för egen del och sänder programmet vidare till stadsstyrelsen för godkännande.