Hoppa till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

Bildningsnämndens beslut 16.6.2022

Bildningsnämnden godkände enligt förslaguppdateringen av Porvoonseudun musiikkiopiston – Borgånejdens musikinstitutin läroplanen för den allmänna lärokursen i musik, öppna studiers kursutbud läsåret 2022-2023 inom musikinstitutets nya tjänstestruktur och fastställde öppna studiernas kursavgifter. Ungdomstjänsternas bandlokalerBildningsnämnden beslutade enhälligt, i enlighet med bildningsdirektörens förslag, att återremittera ärendet till beredning vad gäller de ungas bandlokaler och uppmuntrar ungdomstjänsterna att fortsätta […]

Stadsfullmäktiges beslut 15.6.2022

Stadens organisationsförändring Stadsfullmäktige beslutade att beredningen av Borgå stads organisationsförändring fortsätter enligt stadsstyrelsens förslag så att stadens förtroendemannaorganisation och förvaltningsorganisation från 1.1.2023 är följande: Förtroendemannaorganisationen: Utöver de organ som förutsätts i kommunallagen hör följande i bilagan beskrivna organ till stadens organisation: Livskraftsnämnden Arbets- och näringssektionen Stadsutvecklingsnämnden Tillstånds- och tillsynsnämnden Miljöhälsosektionen Nämnden för växande och lärande […]

Byggnads- och miljönämndens beslut 14.6.2022

Yrkande på rättelse i upphandling av laboratorietjänster för Miljöhälsovården Byggnads- och miljönämnden beslutade förkasta MetropoliLab Oy:s yrkande på rättelse gällande beslut 17.5.2022 § 69 Ansökan om bygglov, Mannerheimgatan 16, centrum Byggnads- och miljönämnden beslutade att bevilja det ansökta bygglovet. Ansökan om bygglov, Nybyvägen 183, Kullo företagsområde Byggnads- och miljönämnden beslutade att bevilja det ansökta bygglovet […]