Hoppa till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Miljöhälsosektionens möte 15.6.2023

På sitt möte behandlade miljöhälsosektionen tilläggslistan och fastställde tjänsteinnehavarnas brådskande föreläggande på basen av livsmedelslagen och hälsoskyddslagen. Dessutom gav sektionen utlåtanden om ändringarna i stranddetaljplanen i Sondy och Virvik i Borgå, kontrollplanen för Orimattilan Vesi vattentäkt vid Viiskivenharju, ansökan om miljötillstånd för Neste Abp:s förbehandlingsenhet för förvätskad returråvara i Sköldvik, Borgå samt Destia Ab:s ansökan […]

Livskraftsnämndens beslut 13.6.2023

Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter Livskraftsnämnden beslöt att föreslå för stadsstyrelsen att staden skickar det i föredragningslistan bifogade avtalet om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter, motiveringspromemorian angående fördelning av kostnaderna för AN-tjänsterna och organiseringsplanen för AN-tjänsterna till kommunerna för behandling: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila […]

Stadsstyrelsens koncernsektions beslut 12.6.2023

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:Borgå Folkakademi Ab: Istället för Ronja Roms valdes Anne Lehtinen och till suppleanter valdes Hilding Mattson, Malin Lönnroth, Anita Spring, Seppo Ijäs.Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta Övriga ärenden I de övriga ärendena beslutade koncernsektionen enhälligt enligt […]