Hoppa till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

Byggnads- och miljönämnden 17.5.2022

Beviljade bygglov (i enlighet med föredragningslistan); Mästarvägen 25, Stadshagen, industribyggnad i tre våningar, inrymmande kontors-, förhandlings-, och personalutrymmen. Våningsyta 1 723 m². Nybyvägen 2, Kullo företagsområde, avhämtningslager med kontors-, förhandlings- och personalutrymmen samt för ett separat tak över lastpallar och sopkärl. Våningsyta 3 142 m². Borrning av jordvärmebrunnar. Lovet har ansökts av Würth Oy. Upphandling av […]

Stadsstyrelsens beslut 16.5.2022

Stadsstrategin för åren 2022–2025 Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner stadsstrategin för åren 2022–2025. Projektplan för Hindhår bildningscentrum Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Hindhår bildningscentrum. Reservering och försäljning av företagstomten i Sköldviks företagsområde till Neste Abp Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad reserverar och säljer tomt 1 i kvarteret 4012 i […]