Hoppa till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 10.2.2022

Social- och hälsovårdsnämnden fastställde de klientavgifter som uppbärs för klienter från andra orter av deras hemkommuner för tillhandahållandet av tjänster. Social- och hälsovårdsnämnden fick aktuell information om sektorns ekonomiska läge.  Social- och hälsovårdsnämnden gav utlåtanden om planeringsprojektet Kokon idrottscentrum samt Kulturprogram 2030.  Nämnden använde inte sin upptagningsrätt till tjänsteinnehavarbesluten.

Stadsutvecklingsnämndens beslut 8.2.2022

Avtal om inledande av detaljplaneändring Stadsutvecklingsnämnden godkände avtalet med Koy Amerin Yritystalo om inledande av detaljplaneändringen. För tomten vid Industrivägen 4ansöks om planändring som möjliggör idrottsfunktioner och stödfunktioner (café, restaurang, affär osv.) flexibelt i området. Belysningsplan som producerats av Aaltouniversitet Stadsutvecklingsnämnden antecknar för kännedom Aalto-universitetets projektarbete A City worth seeing, even i the dark. I […]