Hoppa till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 28.11.2022

Tillsättande av ledande tjänster Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna stadsdirektörens förslag. Borgå stads svar på NTM-centralens förfrågan om kommunplatser Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad meddelar till NTM-centralen att staden förbinder sig till att höja antalet kommunplatser med 100 platser år 2023 för mottagning av flyktingar från Ukraina. Kevin Servin föreslog att antalet kommunplatser inte höjs. […]

Stadsstyrelsen behandlar höjningen av antalet kommunplatser för mottagning av flyktingar från Ukraina

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har sänt till regionens kommuner en begäran där det önskas att kommunerna förbereder sig för att ta emot flyktingar och fattar beslut om extra kommunplatser för år 2023. NTM-centralen uppskattar att det totalt behövs cirka 2500 extra kommunplatser i kommunerna i Nyland. Till stadsstyrelsen föreslås att Borgå stad förbinder sig till att höja antalet kommunplatser med 100 platser år 2023 för mottagning av flyktingar från Ukraina.