Hoppa till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 3.10.2022

Borgå museum, utredning av förvaltnings- och finansieringsmodeller för museiverksamheten Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna Elin Blomqvist-Valtonens förslag: ”Stadsstyrelsen fastställer att staden vill främja utvecklingstrenden enligt fas 1 (tätare och starkare samarbete). Ärendets fortsatta beredning påbörjas och olika intressentgrupper får medverka. En gemensam plan om hur man ska gå till väga kommer att utarbetas. I samband […]