Hoppa till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 7.12.2022

Budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025 Efter omröstningar beslutade stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten 2023 och ekonomiplanen 2023–2025. Stadsstyrelsen beslutade godkänna en stor mängd ändringar till stadsdirektörens förslag. Stadsdirektören kompletterade sitt förslag på mötet. Finansdirektören befullmäktigades att göra tekniska korrigeringar före fullmäktigebehandlingen. Kompletteringar, ändringsförslag och röstningsresultat finns på separat bilaga. […]

Utkast till detaljplan framlagt, 553 Östermalm, Industrivägen 4

553 Östermalm, Industrivägen 4 Genom detaljplaneändringen utreds främst placering av idrottslokaler i WS-Bookwells gamla tryckerihall på Industrivägen 4. Programmet för deltagande och bedömning, utkastet till detaljplan och övriga dokument hålls framlagda i enlighet med 30 § i markanvändnings- och byggnadsförordningen 7 – 23.12.2022 och 2 – 5.1.2023 i servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatuplan. Läs mera […]