Hoppa till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Borgå stads självständighetsdagens program

Du har möjligheten att fira självständighetsdagen genom att delta i följande evenemang: Kl. 11.00 Tvåspråkig gudstjänst i Domkyrkan. Kl. 12.00 Medborgarmarschens fanborg samlas på Stadshusgatan vid Linnankosken lukio, Biskopsgatan 28. Kl. 12.15 Medborgarmarschen från torget till hjältegravarna börjar. Deltagande är öppet för alla. Kl. 12.40 Borgå stads, församlingarnas och medborgarorganisationernas uppvaktning och kransnedläggning vid hjältegravarna […]

Stadsstyrelsens beslut 28.11.2022

Tillsättande av ledande tjänster Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna stadsdirektörens förslag. Borgå stads svar på NTM-centralens förfrågan om kommunplatser Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad meddelar till NTM-centralen att staden förbinder sig till att höja antalet kommunplatser med 100 platser år 2023 för mottagning av flyktingar från Ukraina. Kevin Servin föreslog att antalet kommunplatser inte höjs. […]

Stadsstyrelsen behandlar höjningen av antalet kommunplatser för mottagning av flyktingar från Ukraina

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har sänt till regionens kommuner en begäran där det önskas att kommunerna förbereder sig för att ta emot flyktingar och fattar beslut om extra kommunplatser för år 2023. NTM-centralen uppskattar att det totalt behövs cirka 2500 extra kommunplatser i kommunerna i Nyland. Till stadsstyrelsen föreslås att Borgå stad förbinder sig till att höja antalet kommunplatser med 100 platser år 2023 för mottagning av flyktingar från Ukraina.