Hoppa till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Stadsfullmäktiges beslut 28.9.2022

Tjänsten som stadsdirektör Stadsfullmäktige beslutade enhälligt välja PM, EM Jukka-Pekka Ujula till stadsdirektör för en sju års period som är 22.9.2023-21.9.2030. Ett direktörsavtal ska ingås med stadsdirektören. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas tidsbegränsade ämbetstid slutar 21.9.2023. Det konstateras i stadsdirektörens direktörsavtal att rekryteringsprocessen för tillsättande av tjänsten inleds senast ett år före ämbetstidens slut. Befrielse från förtroendeuppdrag […]

Meddelande om aktuella gatu- och parkplaner 28.9 – 5.10.2022

Följande objekt planeras just nu:1. Haikovägen, plats för lämning och avhämtning av skolelever2. Uljasvägen – Område för allmän parkering3. Solbackavägen och Tarkmasvägen – Område för allmän parkering4. Majbergsbrinken – Parkgång Dessa planer är anhängiga on 28.9.–5.10.2022. Under den tiden har kommuninvånarna möjlighet att enligt 30 § MarkByggF framföra åsikter om planeringsobjekten skriftligt till kommuntekniken via […]