Hoppa till innehåll

Byggandet av Finnbys nya avloppsvattenpumpstation inleds

Byggnadsarbeten inleds bredvid Finnbys nuvarande pumpstation, där en ny pumpstation nu byggs. Förberedelserna på byggarbetsplatsen börjar vecka 49 och själva arbetet vecka 50. Arbetet tar ungefär en månad. Projektet utförs för att bättra funktionssäkerheten och i och med detta tryggas pumpstationens störningsfria användning även i framtiden. Byggarbetsplatsen är bredvid den nuvarande pumpstationen. Åtkomst till byggarbetsplatsen […]

Stadsstyrelsens beslut 4.12.2023

Detaljplan, Parkgatan I Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå till stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner detaljplanen 548, Parkgatan I. Klimat- och miljöprogram 2024–2027 Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige godkänner klimat- och miljöprogrammet för åren 2024–2027. Kevin Servin föreslog att klimatneutralitetsmålet skjuts upp till 2035. Förslaget förföll i brist på understöd. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet. Utveckling […]

Borgå stads självständighetsdagens program

Du har möjligheten att fira självständighetsdagen genom att delta i följande evenemang: Veteranerna och deras anhöriga har möjligheten att beställa taxiskjuts till självständighetsdagens alla evenemang. Veteranerna bör underrätta sina egna veteranorganisationer om behovet av transport. Självständighetsdagens konsert på Konstfabriken Borgå stads självständighetsdagskonsert ordnas på Konstfabriken klockan 14. I den cirka en timme långa konserten uppträder […]