Gå till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

epoo -

I Epoon koulu görs ett pilotförsök med en modell för barnkonsekvensanalys

Finskspråkiga utbildningssektionen och bildningsnämnden behandlar i början av hösten framtiden för Epoon koulu. Framtiden för Epoon koulu har behandlats ur olika synvinklar i flera års tid. Som underlag för beslutet ska beslutsfattarna också få information ur barnens synvinkel. För att höra barnen görs ett pilotförsök där man i tillämpliga delar använder den modell för barnkonsekvensanalys som håller på att utarbetas inom bildningssektorn.