Hoppa till innehåll

Kategori: Natur och miljö

Bläddra efter kategori

Utsläppen av växthusgaser i Borgå har minskat med en femtedel

Finlands miljöcentral (SYKE) har beräknat mängden växthusgasutsläpp och deras utvecklingstrend för alla kommuner och städer i Finland åren 2005–2017. Utsläppen har nu för första gången beräknats med en enhetlig ny beräkningsmetod för alla kommuner, och resultaten uppdateras i fortsättningen årligen. Borgå har deltagit i utsläppsberäkningen efter anslutningen till nätverket av kolneutrala kommuner HINKU 2014.