Hoppa till innehåll

Borgå stad utför markundersökningar i området vid Bangatan

Borgå stad utför markundersökningar nära den gamla järnvägsstationen i området vid Bangatan vecka 40. Med markundersökningar utreds föroreningarna i marken. Innan markundersökningarna inleds märks undersökningsplatserna ut i terrängen och områdena på undersökningsplatserna röjs vid behov vecka 39. Hyresgästerna i undersökningsområdet kontaktas separat om arrangemangen kring undersökningarna.  Borgå stad beklagar den störning som undersökningarna eventuellt medför […]

Torghandeln flyttas till närliggande parkeringsområde under evenemanget Porvoo soi

Evenemanget Porvoo soi arrangeras på Salutorget den 14–15 augusti. Byggandet av området för evenemanget kräver förberedelser i torgområdet fr.o.m. den 12 augusti, varför torgområdet kommer att stängas för torgförsäljare och personer som rör sig i området. Torghandeln fortsätter den 12–15 augusti på parkeringsplatsen på Fredsgatan. Parkering är förbjuden i området ända till den 15 augusti kl. 16.

Gamla bron stängs av för fordonstrafik den 9 juli under undersökningstiden

Gamla bron i Borgå stängs av för fordonstrafiken torsdagen den 9 juli kl. 8.30–16 medan undersökningarna pågår.  På bron undersöks de skador som orsakades av en liten brand i slutet av juni i brokonstruktionerna. Under undersökningarna stängs körbanan på bron av för fordonstrafik. För fotgängare och cyklister ordnas en förbindelse förbi undersökningsplatsen. Staden rekommenderar dock att man […]