Hoppa till innehåll

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo i februari 2021. Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett vattenförsörjningsnät på norra sidan av Sköldviks raffinaderiområde. Till huvudentreprenör har valts Louhintahiekka oy. Arbetena ska bli färdiga i slutet av 2022. Sköldviks företagsområde har […]