Hoppa till innehåll

Kategori: Beslutsfattande

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsen behandlar höjningen av antalet kommunplatser för mottagning av flyktingar från Ukraina

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har sänt till regionens kommuner en begäran där det önskas att kommunerna förbereder sig för att ta emot flyktingar och fattar beslut om extra kommunplatser för år 2023. NTM-centralen uppskattar att det totalt behövs cirka 2500 extra kommunplatser i kommunerna i Nyland. Till stadsstyrelsen föreslås att Borgå stad förbinder sig till att höja antalet kommunplatser med 100 platser år 2023 för mottagning av flyktingar från Ukraina.

Bildningsnämndens beslut 17.11.2022

Hyrning av tillfälliga daghemslokaler till västra området Bildningsnämnden beslutade att tillfälliga daghemslokaler hyrs enligt förslaget.Tjänsterna inom småbarnspedagogiken har tillsammans med lokalitetsledningen berett ordnandet av nya tillfälliga lokaler i västra området. Lokalitetsledningen har berett konkurrensutsättningen av tillfälliga lokaler, och målet är att i augusti 2023 få nya tillfälliga lokaler för två barngrupper på förra Gammelbacka skolans […]

Stadsstyrelsen behandlar förvaltningsstadgan

Beredningen av stadens organisationsreform har kommit till ett skede där stadens förvaltningsstadga omarbetas så, att den motsvarar den nya organisationsstrukturen. Stadsstyrelsen inleder behandlingen av förvaltningsstadgan vid sitt möte den 21 november. Fullmäktige ska ta beslut om förvaltningsstadgan den 14 december. Förvaltningsstadgan innehåller de viktigaste bestämmelserna om stadens besluts- och mötesförfarande och om stadens förvaltning.

Stadsstyrelsens beslut 7.11.2022

Projektplan för Bjurböle daghem Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Bjurböle daghem. Daghemmet förverkligas enligt en leasing modell (på fem år + fem års option). Projektplan för Huktis daghem Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Huktis daghem. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet. Ändringar i Borgå stads bidragspraxis Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om följande ändringar […]