Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 15.11.2023

Befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Mika Laurila befrielse från uppdragen som ersättare i stadsstyrelsen och välja Mikko Valtonen som ersättare i stället för honom. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jarmo Grönman befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsfullmäktige och stadsutvecklingsnämnden. Stadsstyrelsen beslutade välja Pekka Malin som ny ledamot i stadsutvecklingsnämnden och Seppo Ijäs som […]

Stadsstyrelsens beslut 13.11.2023

Stadsdirektörens uppsägning Stadsstyrelsen antecknade för kännedom att stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har sagt upp sig och konstaterade att man har avtalat att stadsdirektörens tjänsteförhållande upphör 10.12.2023. Stadsstyrelsens ordförande ändrade på sitt förslag under mötet så att till beredningsgruppen för beredning av tjänstetillsättningen utses stadsstyrelsens ordförande, stadsfullmäktiges ordförande samt från övriga styrelsegrupper en representant som de själv […]

Beslut fattade av stadsstyrelsens koncernsektion 13.11.2023

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representant till bolag och sammanslutningar enligt följande: Borgå A-bostäder Ab: Joel Karvinen valdes att ersätta Jarmo GrönmanBorgå Hyresbostäder Ab: Joel Karvinen valdes att ersätta Jarmo Grönman Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab: Joel Karvinen valdes att ersätta Jarmo Grönman I övriga ärenden […]

Stadsstyrelsens beslut 6.11.2023

Stadsstyrelsens beslut 6.11.2023 Fastställande av inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2024 Efter omröstning beslutade stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att för år 2024 fastställs 7,1 % som inkomstskattesats och att fastighetsskattesatserna för år 2024 fastställs enligt följande: Sami Ryynänen föreslog att för år 2024 fastställs 7,1 % som inkomstskattesats. Stadsdirektören föreslog att för år 2024 fastställs 7,00 […]

Stadsdirektörens uppdaterade budgetförslag: Ekonomin kommer att ha underskott redan år 2024, anpassningsåtgärder behövs

Borgå stads ekonomi försvagas år 2024 mer än det uppskattades i stadsdirektörens ursprungliga budgetförslag den 17 oktober. Skatteförvaltningen har efter detta publicerat förhandsbesked om samfundsbeskattningen och de visar att Borgå stads skatteintäkter minskar till 32 miljoner euro från den tidigare uppskattade 39 miljoner euro. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har uppdaterat sitt budgetförslag utifrån de förändrade uppgifterna.

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 31.10.2023

Projektplan för Sagobackens förskola i Kvarnbackens skola Sagobackens daghem har på grund av utrymmesbrist till läsåren 2022-2023 och 2023-2024 utlokaliserat en del av förskolegrupperna till Kvarnbackens skola, medan en del av förskolebarnen är kvar i Sagobackens daghem. Efter en behovsutredning inleddes projektplaneringen för en tillbyggnad. Målet är att permanent kunna flytta Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens […]

Livskraftsnämndens beslut 31.10.2023

Verkstäder för unga Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att om Borgå stads ungdomstjänster beviljas statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga startar verkstadsverksamheten för unga enligt plan år 2024. För verksamhetens genomförande rekryteras fyra projektarbetare under år 2024. Utveckling av idrottstjänsterna Livskraftsnämnden beslöt enhälligt föreslå att stadsstyrelsen godkänner att den övergripande utvecklingen av idrottstjänsterna genomförs med de föreslagna tyngdpunkterna […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 31.10.2023

Nämnden bordlade beslutsförslag gällande undantagslov för den gamla huvudbyggnaden vid Jokilaakson koulu Under behandlingen föreslog Pehr Sveholm återremittering, men efter diskussion beslöt stadsutvecklingsnämnden enhälligt att bordlägga ärendet. I ett invånarinitiativ önskades det att trafiken på Övre-Haikovägen skulle göras smidigare Stadsutvecklingsnämnden gav vid sitt möte svar på ett invånarinitiativ där det föreslogs parkeringsfickor eller en separat […]