Hoppa till innehåll

Kategori: Beslutsfattande

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 7.11.2022

Projektplan för Bjurböle daghem Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Bjurböle daghem. Daghemmet förverkligas enligt en leasing modell (på fem år + fem års option). Projektplan för Huktis daghem Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Huktis daghem. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet. Ändringar i Borgå stads bidragspraxis Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om följande ändringar […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 1.11.2022

Vinterförvaringsområdet i Hammars båthamn avvecklas från och med vintersäsongen 2023–2024 Kommunteknikchefen fattade den 26 mars i år ett tjänsteinnehavarbeslut angående en avveckling av vinterförvaringsområdet i Hammars båthamn. Med anledning av detta beslut lämnades det emellertid in fyra yrkanden med begäran om omprövning, vilka stadsutvecklingsnämnden godkände 16.8.2022 på grund av ett procedurfel. Felet berodde på att […]

päätöstiedote -

Miljöhälsosektionens möte 20.10.2022

Miljöhälsosektionen gav ett utlåtande om Pockar gårds ansökan om ändring av miljötillståndet för gårdens djurstall. Ändringen gäller en biogasanläggning som byggs för behandling av stallgödsel. Sektionen gav också ett utlåtande om Rosk’n Roll Oy Ab:s ansökan om marktäktstillstånd i Sköldvik i Borgå. Sektionen gav också ett utlåtande om detaljplaneförslaget Fabriksparkens trähus, som berör området mellan […]

Bildningsnämndens beslut 25.10.2022

Delårsrapport 3/2022 Bildningsnämnden antecknade delårsrapporten 3/2022 för kännedom. Enligt nuvarande uppgifter beräknas det att budgeten överskrids ungefär 1,8 miljoner euro. Överskridningarna gäller främst finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsterna. Projektplan för Bjurböle daghem Juha Aaltonen  framförde följande förändringsförslag, understödd av Hilkka-Leena Orava. Som motivering att priset är högt i förhållande till det budgeterade och denna i förhållande […]