Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 19.6.2023

Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att staden skickar avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter, motiveringspromemorian angående fördelning av kostnaderna för AN-tjänsterna och organiseringsplanen för AN-tjänsterna till kommunerna för behandling: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Besvär över Säkerhets- och kemikalieverkets […]

Livskraftsnämndens beslut 13.6.2023

Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter Livskraftsnämnden beslöt att föreslå för stadsstyrelsen att staden skickar det i föredragningslistan bifogade avtalet om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter, motiveringspromemorian angående fördelning av kostnaderna för AN-tjänsterna och organiseringsplanen för AN-tjänsterna till kommunerna för behandling: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila […]

Stadsstyrelsens koncernsektions beslut 12.6.2023

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:Borgå Folkakademi Ab: Istället för Ronja Roms valdes Anne Lehtinen och till suppleanter valdes Hilding Mattson, Malin Lönnroth, Anita Spring, Seppo Ijäs.Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta Övriga ärenden I de övriga ärendena beslutade koncernsektionen enhälligt enligt […]