Hoppa till innehåll

Kategori: Beslutsfattande

Bläddra efter kategori

Miljöhälsosektionens beslut 28.4.2022

Miljöhälsosektionen fastställde förteckningen över allmänna badstränder och en provtagningsplan för badstränder. Förslagen från invånarna om nya stränder som ska tas med i tillsynen utreds och förteckningen kompletteras vid behov senare. Sektionen uppdaterade dessutom sitt delegeringsbeslut och behandlade miljöhälsovårdens kvalitetssyn. Programmet för kontrollundersökningar av terapibassängen i Nickby hälsostation bordlades. Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Till […]

Stadsstyrelsens beslut 11.4.2022

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna slutsatserna i utredningen om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland och föreslå stadsfullmäktige att bolaget bildas. Syftet med bolaget är att producera företagshälsovårdstjänster för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Stadsdirektören befullmäktigades att upprätta dokumenten om bildande av bolaget. Bolagets […]

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 6.4.2022

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade för kän­ne­dom slutrapporten om strukturreformsprojektet. Projektet presenterades närmare under mötet. Alla östnyländska kommuner deltog redan från början i det ge­men­sam­ma strukturreformsprojektet (Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Lappt­räsk, Pukkila och Mörskom. Projektperioden var 1.7.2020 –31.12.2021. Projektets huvudsakliga mål var att Östra Nyland efter det genomförda utvecklingsarbetet skulle fungera som en enhetlig re­gional helhet […]

Stadsstyrelsens beslut 4.4.2022

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna slutsatserna i utredningen om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland och föreslå stadsfullmäktige att bolaget bildas. Syftet med bolaget är att producera företagshälsovårdstjänster för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Stadsdirektören befullmäktigades att upprätta dokumenten om bildande av bolaget. Bolagets […]

Stadsfullmäktiges beslut 30.3.2022

Befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Tapani Eskola befrielse från uppdraget som ledamot i stadsstyrelsen samt välja Sami Ryynänen som ny ledamot i stadsstyrelsen och Marko Piirainen som hans ersättare i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jenna Perokorpi befrielse från uppdraget som ersättare i stadsstyrelsen samt välja Marianne Korpi i stället för henne. Planeringsprinciper […]