Hoppa till innehåll

Kategori: Beslutsfattande

Bläddra efter kategori

Byggnads- och miljönämnden 17.5.2022

Beviljade bygglov (i enlighet med föredragningslistan); Mästarvägen 25, Stadshagen, industribyggnad i tre våningar, inrymmande kontors-, förhandlings-, och personalutrymmen. Våningsyta 1 723 m². Nybyvägen 2, Kullo företagsområde, avhämtningslager med kontors-, förhandlings- och personalutrymmen samt för ett separat tak över lastpallar och sopkärl. Våningsyta 3 142 m². Borrning av jordvärmebrunnar. Lovet har ansökts av Würth Oy. Upphandling av […]

Stadsstyrelsens beslut 16.5.2022

Stadsstrategin för åren 2022–2025 Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner stadsstrategin för åren 2022–2025. Projektplan för Hindhår bildningscentrum Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Hindhår bildningscentrum. Reservering och försäljning av företagstomten i Sköldviks företagsområde till Neste Abp Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad reserverar och säljer tomt 1 i kvarteret 4012 i […]

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 11.5.2022

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade social- och patientombudsmannens utredning för år 2021 för kännedom. Social- patientombudsmannen presenterade utredningen vid mötet. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att bevilja bidrag till social- och hälsovårdssektorns föreningar och sökande av sysselsättningsbidrag. Nämnden godkände de östnyländska kommunernas gemensamma anvisning om anslagsbundna stödåtgärder och tjänster enligt lagen om service och stöd på grund […]

Stadsstyrelsens beslut 9.5.2022

Nya tjänster i koncernförvaltningen med anledning av reformer och lagstiftningsändringar på riksnivån Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Hansadagarna i Viljandi 3-5.6.2022 Hansadagarna arrangeras i Viljandi 3-5.6.2022. Viljandi stad har inbjudit två representater från Borgå stad att delta i festligheterna. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att man kan sända förslag av stadens representanter till förvaltningsdirektören. […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 3.5.2022

Borgå Parkgatan 1 utkasten till detaljplan läggs fram till påseende Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att detaljplaneutkasten VE1 och VE 2 läggs fram i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.Planområdet är beläget vid Mannerheimleden mellan Gamla Helsingforsvägens korsning och Mannerheimgatans bro. Övriga ärenden Sofia Antman föreslog understödd av Pehr Sveholm att fullmäktigemotionen om anläggande av hundskog […]

Stadsstyrelsens beslut 3.5.2022

Koncentrering av förvaltningslokaler, godkännande av projektplanen för Nimbushuset Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen om verksamhetslokaler som ska byggas i Nimbushuset. Överlåtelse om tomtdelar, strandkvarteren vid Konstfabriken, Kesko Abp Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad beslutar sälja följande outbrutna områden till Kesko Abp för att bilda tomt 5 i kvarteret 449 enligt den godkända detaljplanen för […]