Hoppa till innehåll

Kategori: Beslutsfattande

Bläddra efter kategori

päätöstiedote -

Miljöhälsosektionens möte 20.10.2022

Miljöhälsosektionen gav ett utlåtande om Pockar gårds ansökan om ändring av miljötillståndet för gårdens djurstall. Ändringen gäller en biogasanläggning som byggs för behandling av stallgödsel. Sektionen gav också ett utlåtande om Rosk’n Roll Oy Ab:s ansökan om marktäktstillstånd i Sköldvik i Borgå. Sektionen gav också ett utlåtande om detaljplaneförslaget Fabriksparkens trähus, som berör området mellan […]

Bildningsnämndens beslut 25.10.2022

Delårsrapport 3/2022 Bildningsnämnden antecknade delårsrapporten 3/2022 för kännedom. Enligt nuvarande uppgifter beräknas det att budgeten överskrids ungefär 1,8 miljoner euro. Överskridningarna gäller främst finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsterna. Projektplan för Bjurböle daghem Juha Aaltonen  framförde följande förändringsförslag, understödd av Hilkka-Leena Orava. Som motivering att priset är högt i förhållande till det budgeterade och denna i förhållande […]

Planen om en nybyggnad för Huktis daghem framskrider till beslut

En ny projektplan har utarbetats för renoveringen av Huktis daghem. Enligt planen ska den nuvarande daghemsbyggnaden ersättas med en helt ny byggnad. En nybyggnad utvidgar möjligheterna jämfört med den tidigare planen, dvs. att grundligt renovera och utvidga den nuvarande byggnaden. Enligt den nya projektplanen ska vi bygga ett daghem med 210 daghemsplatser i 10 grupper.

Bildningsnämnden och stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sina kommande möten. Förslaget är att projektplanen godkänns och att projektplanering kan inledas. Ett separat beslut om byggandet ska fattas senare.

Stadsstyrelsens beslut 17.10.2022

Avtal mellan kommuner om tillsynsuppgifter inom miljöhälsovården samt vissa tillsynsuppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige godkänner samarbetsavtalet om organisering av uppgifterna inom miljöhälsovården och eventuellt också tillsynen enligt lagen om smittsamma sjukdomar. De östnyländska kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo har berett ett […]