Hoppa till innehåll
corona -

Borgå och övriga kommuner i Nyland följer THL:s rekommendationer om coronavaccinationer

Coronavaccin ges i Nyland enligt rekommendationer av Institutet för hälsa och välfärd (THL). THL:s rekommendationer för coronavaccinationer grundar sig på en medicinsk och epidemiologisk bedömning om vaccinationernas inverkan på befolkningsnivå samt på den nationella vaccinationsstrategin. Du kan ta höstens boosterdos av coronavaccinet samtidigt med det avgiftsfria influensavaccinet. Noggrannare information om höstens vaccinationer hittar du på […]

personal -

Resursbrist inom den finskspråkiga talterapin lindras med köpta tjänster

Det är för närvarande resursbrist vid Borgå stads finskspråkiga talterapi. Därför köper staden i den mån det är möjligt in all talterapiservice av privata tjänsteleverantörer. Det görs via den medicinska rehabiliteringen för barn.  – Situationen är svår, men vi försöker hela tiden hitta lösningar genom att rekrytera och att anlita köpta tjänster, säger servicechef Eliisa […]