Gå till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 16.5.2022

Stadsstrategin för åren 2022–2025 Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner stadsstrategin för åren 2022–2025. Projektplan för Hindhår bildningscentrum Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Hindhår bildningscentrum. Reservering och försäljning av företagstomten i Sköldviks företagsområde till Neste Abp Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad reserverar och säljer tomt 1 i kvarteret 4012 i […]

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 11.5.2022

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade social- och patientombudsmannens utredning för år 2021 för kännedom. Social- patientombudsmannen presenterade utredningen vid mötet. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att bevilja bidrag till social- och hälsovårdssektorns föreningar och sökande av sysselsättningsbidrag. Nämnden godkände de östnyländska kommunernas gemensamma anvisning om anslagsbundna stödåtgärder och tjänster enligt lagen om service och stöd på grund […]