Gå till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022 Miljöhälsosektionenen behandlade upphävning av föreläggandet att avbryta verksamheten på restaurang Glückauf som ett ärende på mötets tilläggslista. Sektionen konstaterade att Restaurang Glückauf hade genomfört de reparationer som sektionen tidigare hade krävt och att beslutet att avbryta restaurangverksamheten har upphävts. Som övriga ärenden hävde sektionen ett boendeförbud, fastställde ett program för kontrollundersökningar för […]

Bildningsnämndens beslut 19.5.2022

Bildningsnämnden godkände enligt förslagen Borgå stads plan för småbarnspedagogik, anvisningar för klientavgifter inom småbarnspedagogik, försäljningspriser för platser inom småbarnspedagogik, värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet samt regler för servicesedlar inom daghemsverksamhet från 1.8.2022. Nedläggning av verksamheten vid enheten för gruppfamiljedagvård på Pellinge från 1.8.2022 Bildningsnämnden beslutade att verksamheten vid gruppfamiljedaghemmet på Pellinge läggs ned från 1.8.2022 […]

Turismsommaren i Borgå ger också nya aktiviteter

Marknadsföringen av inhemsk turism denna sommar framhäver sköna stunder i Borgå. Det omfattande utbudet för turismen i Borgå framhävs på många kanaler, såsom i radiokampanjer, reklamytor utomhus i Helsingfors centrum respektive flygstation samt på olika digitala kanaler. Borgå deltar också i den nationella kampanjen 100 skäl, som främjar inhemsk turism. Marknadsföringen har fokus på att förlänga vistelser i stället för att locka till dagsturister till Borgå, i syfte att få turisterna att övernatta i Borgå.

Avbrott i vattendistributionen på ett område vid Biskopsgatan och Alexandersgatan 23.5.

Vattenverket har påbörjat saneringsarbetet vid Biskopsgatan. Under saneringsarbetet måste vattenledningen stängas 23.5. under natten mellan måndag och tisdag kl. 22-6. Vattnet kopplas på tidigare om möjligt. Invånarna ombeds att ta vatten till vara innan arbetet börjar. Rent dricksvatten kan vid behov hämtas från vattenbehållare som placeras vid Brunnsgatan 21 och Biskopsgatan 24. Som följd av […]