Hoppa till innehåll

Kategori: Barnfamiljer

Bläddra efter kategori

Social- och hälsotjänsternas påminnelser per SMS fungerar inte – de tider som kunderna har bokat är i kraft normalt

Social- och hälsotjänsterna i Borgå tog under veckoslutet i bruk klient- och patientdatasystemet LifeCare. Problem återstår i överföringen av information mellan det nya systemet och SMS-tjänsten. Därför är SMS-tjänsten tills vidare ur bruk. Arbetet med att lösa problemet fortsätter på måndagen. Också den elektroniska tidsbokningen är tills vidare ur bruk.

Ett nytt klient- och patientdatasystem tas i bruk inom social- och hälsovårdstjänster

Meddelande 27.1.2020: Social- och hälsotjänsternas påminnelser per SMS fungerar inte – de tider som kunderna har bokat är i kraft normalt Borgå stads social- och hälsovårdssektor tar i bruk Tieto Oyj:s klient- och patientdatasystem Lifecare under fredag och lördag 24–25.1. Ibruktagandet av systemet orsakar ett driftavbrott. Avbrottet börjar på fredagen 24.1.2020 klockan 18 och varar […]

Utkastet gällande utredningsrapporten om Epoon koulus framtid blev färdig

Antingen måste verksamhetsförutsättningarna för Epoon koulu förstärkas eller så måste verksamheten dras in, konstaterar man i utkastet till utredningsrapport om framtiden för Epoon koulu. Bildningsnämnden behandlar utkastet på sitt möte den 23 januari 2020. – I besluten om Epoon koulu måste staden beakta skolnätet och individernas lärstig som helhet. Utkastet antecknas i det här skedet […]