Hoppa till innehåll

Kategori: Trafik och gator

Bläddra efter kategori

Berätta om dina erfarenheter om trafikförsöket med cykelfält vid Ågatan

På Ågatan har trafikförsöket med cykelfält pågått sedan början av juni. Sommaren var rätt livlig vid Åstranden. Strandpromenaden var ofta full av fotgängare. Dessutom var både motor- och cykeltrafiken på Ågatan klart livligare än under andra årstider. I början av försöket ordnade staden en enkät som kartlade trafikanternas förhandsåsikter om lösningen med cykelfältsförsöket. Nu vill […]

Vägarbeten på Alexandersbågen och Magnus Erikssonsgatan medför betydande olägenhet för trafiken

Beläggningsarbeten påbörjas på Alexandersbågen påbörjas den 20.10 med att reparera brunnar och fräsa bort ytan. Asfalteringen av körbanorna sker den 26. – 27.10. På Magnus Erikssonsgatan inleds torsdagen den 22.10 arbetet med att reparera sättningen på de norrgående filerna, mellan Borgmästargatan och Näse-Juttes gata. Reparationen av sättningen medför betydande olägenhet för trafiken, eftersom de södergående […]