Hoppa till innehåll

Inga fortsatta coronasmittor vid Äppelbackens servicecenter

Staden informerade på söndag att ett fall av coronavirussmitta hade konstaterats hos en boende på Äppelbackens servicecenter. Personalen i servicecentret exponerades inte för smittan eftersom skyddsanvisningarna hade följts noggrant. För säkerhets skull har alla i personalen, som varit i kontakt med den smittade boenden, varit på coronatest. Resultaten är klara och inga coronasmittor konstaterades. Meddelande […]

Coronasmitta hos boende på Äppelbackens servicecenter – de övriga boende och personalen har inte exponerats

Det har konstaterats coronavirussmitta hos en boende på Äppelbackens servicecenter. Personen som konstaterades ha smitta har isolerats. De övriga boende, kunderna och personalen i servicecentret har inte exponerats för coronavirussmittan. I Äppelbackens servicecenter finns service- och seniorbostäder för äldre och erbjuds också övriga tjänster för äldre. – Den boende har inte rört sig i servicecentret […]

Två anställa i Näse rehabiliteringscenter har coronavirussmitta – patienterna är inte exponerade

Två anställda på avdelning 3 i Näse rehabiliteringscenter har konstaterats ha coronavirussmitta. Patienterna på avdelningen har inte konstaterats ha smittor och de har inte exponerats för smittan. De anställda som konstaterades ha smitta vårdas hemma och har isolerats. – Vid vård av patienter har hygien- och skyddsanvisningarna följts, och därför har patienterna inte blivit exponerade […]