Hoppa till innehåll

Skriven och tecknad historia: Henrik Meinander  

Onsdag 1.12 kl. 17.30 besöker Henrik Meinander huvudbiblioteket och berättar om nyutkomna boken Tikkanens linje. Tidsbilder 1967 – 1972. (Schildts & Söderströms 2021).   Henrik Tikkanens teckningar i Helsingin Sanomat åren 1967 – 1972 anses höra till hans bästa, men är förvånansvärt okända för dagens läsare. I tio essäer som tar avstamp i Tikkanens teckningar behandlar Henrik Meinander ett dramatiskt brytningsskeende i […]