Hoppa till innehåll

Kategori: Förvaltning

Bläddra efter kategori

Askola och Borgå utreder tillsammans överföringen av anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänster i Askola till Borgå

Att anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänster i Askola kommun överförs till Borgå kan ge kostnadsbesparingar men överföringen är också förknippad med risker, framgår det av en mellantidsrapport som just har blivit färdig. Askola kommun och Borgå stad har tillsammans utrett möjligheter att överföra anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i Askola till Borgå stad med början år 2021.

C21-stadsdirektörerna: Städerna önskar stöd, förutsägbarhet och samarbete av regeringen för att klara coronakrisen

Den offentliga sektorns finansiella underlag har i och med coronakrisen försvagats på ett aldrig tidigare skådat sätt. Regeringen har kommit till insikt om saken, men hittills har kommunerna och staten dock inte samma lägesbild över vilka åtgärder som behövs. Hanteringen av krisen och återhämtningen därefter kräver enligt C21-städerna vid sidan av ekonomiskt stöd och bättre förutsägbarhet också intensivare samarbete mellan städerna och staten.