Hoppa till innehåll

Finansiering för två projekt som främjar turismen i Borgå

Borgå fick finansiering för två projekt som främjar den regionala turismen år 2021. Finansiering beviljades för projekten ”EDUTECH-tuotteista elinvoimaa matkailuun” (livskraftig turism genom EDUTECH-produkter) och ”Southcoast Bikepacking Trail” – rutter för gravel-cykling som nås med kollektivtrafiken i Nyland och Kymmenedalen. Finansiering för cykelprojektet ansöktes i huvudsak av Raseborg stad, Borgå stad och Pyöräilymatkailukeskus.

C21-stadsdirektörerna: Regeringen bör låta göra en opartisk utvärdering av social- och hälsovårdsreformens inverkan på städernas ekonomi och investeringsförmåga 

Rådet för bedömning av lagstiftningen gav sitt utlåtande om regeringens uppdaterade proposition om social- och hälsovårdsreformen den 9 november. Rådet ansåg att det förekommer ovanligt mycket osäkerhet i propositionens konsekvensbedömning och att det är svårt att få klarhet i propositionens helhetskonsekvenser för den offentliga ekonomin.  I sitt utlåtande ansåg rådet för bedömning att propositionsutkastet beträffande […]