Hoppa till innehåll

Personalrapport 2020: Coronaårets verkningar syns inte i personaluppgifter

Borgå stads personalrapport från år 2020 visar att coronapandemin inte ökade antalet anställda hos staden, personalens hälsorelaterade frånvarodagar och inte heller övertidsarbeten. Coronapandemin och förebyggande av dess spridning syntes på mycket olika sätt på stadens sektorer. Samtidigt när arbetsmängden ökade hos vissa anställda, minskade eller slutade arbetet helt på någon annan arbetsplats. När pandemin fortfarande pågår […]