Hoppa till innehåll

Kategori: Förvaltning

Bläddra efter kategori

Omorganisering vid Neste har betydande följder också i Borgå

Neste informerade måndagen den 14 september att man planerar en omorganisering av raffinaderiverksamheterna i Borgå och Nådendal. Bolaget undersöker nedläggandet av raffinaderiverksamheterna i Nådendal och att centralisera verksamheten till terminal- och hamnverksamheter samt utvecklandet av raffinaderiet i Borgå kring processandet av förnybara och återvunna råvaror. Bolaget meddelade samtidigt att man inleder samarbetsförhandlingar som betyder att […]

C21-städernas stadsdirektörer: Städernas behov av coronastöd är uppenbart även för år 2021

Statens budget för år 2021 bereds under exceptionellt utmanande förhållanden. Coronaviruspandemin är inte över och den kommer att belasta kommunerna, deras ekonomi och social- och hälsovårdstjänster ännu under en lång tid framöver. C21-städernas stadsdirektörer anser att det är oroväckande att finansministeriets budgetförslag inte innehöll stöd till kommunerna för att sköta de utgifter som corona orsakar. […]

Fullmäktige i Borgå behandlar planen för Borgå Energi på nytt på grund av problem med jäv

Stadsfullmäktige måste i augusti behandla på nytt återremitterandet av detaljplanen för Borgå Energi till behandling i stadsutvecklingsnämnden på grund av ett problem med jäv. I praktiken kan den nya behandlingen beslutas om samtidigt som stadsstyrelsen i juni behandlar laglighetsövervakningen av fullmäktiges beslut. I detta samband föreslås att stadsfullmäktige behandlar detaljplanen för Borgå Energi på nytt.

Stadsstyrelsen behandlar Borgås ansökan till kommunförsöket med sysselsättning

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar vid sitt möte den 22 juni frågan om Borgå ska söka sig till kommunförsöket med sysselsättning via kompletterande ansökan. Arbets- och näringsministeriet bereder en lagstiftning med vilken en del av arbets- och näringsförvaltningens kundtjänst kan överföras till kommuner som väljs till försöket. Försöken som startas efter den kompletterande ansökan börjar 1.3.2021 och slutar 30.6.2023.