Hoppa till innehåll

Ett ljuskonstverk tänds på innergården vid Brandbackens servicecenter

Gruppen Pilipalistit som består av tre konstnärer från Borgå har skapat ett ljuskonstverk på innergården vid Brandbackens servicecenter. De boende i servicehemmet kan se konstverket under hela vintern. Till gruppen Pilipalistit hör konstnärerna Petri Hytönen, Kalle Turakka Purhonen och Sampsa Indrén. De har också skapat ett ljuskonstverk vid allaktivitetshuset i Gammelbacka den här vintern. Verket vid Brandbackens servicecenter har samma tema, med ljusfigurer som representerar olika sportgrenar.

Staden beviljar coronabidrag till kultur- och idrottsorganisationer och aktörer inom grundläggande konstundervisning

I enlighet med ett beslut av stadsfullmäktige beviljar staden ett särskilt coronabidrag till konst-, kultur- och idrottsorganisationer samt aktörer inom grundläggande konstundervisning. Målet är att stöda föreningar och aktörer inom grundläggande konstundervisning att fortsätta och utveckla sin verksamhet under och efter coronapandemin samt att upprätthålla sysselsättningen.