Hoppa till innehåll

Borgå stads kulturprogram 2030 har blivit färdigt

Bildningsnämnden i Borgå behandlar vid sitt möte den 20 januari kulturprogrammet som blev färdigt i slutet av förra året. Nämnden beslutade år 2020 att ett kulturprogram ska utarbetas. Det nya programmet styr planeringen och utvecklingen av kultur- och fritidstjänster i Borgå samt ordnandet av tjänsterna fram till år 2030. Bildningsdirektör Sari Gustafsson föreslår att nämnden godkänner programmet för egen del och sänder programmet vidare till stadsstyrelsen för godkännande.