Hoppa till innehåll

Borgå stads kulturtjänster och finskspråkiga utbildningstjänster inledde ett pilotprojekt med konsttutor

I Borgå har startats ett pilotprojekt med en konsttutor. Magister i danskonst, pedagogie magister och musiker Panu Varstala har kommit med en idé till konsttutorverksamhet, som går ut på att yrkeskonstnärer delar med sig av sina kunskaper inom den grundläggande utbildningen i skolorna. Borgå stads kulturtjänster beviljade sommaren 2021 ett understöd för att inleda projektet. Utbildningsdirektör Jari Kettunen anvisade en resurs på två veckotimmar av en lärare i bisyssla till projektet för hela läsåret 2021–2022.